BHHH2 Run #1328 Demayu Tunon Gianyar 8-July-17.

BHHH2 Run #1328 Demayu Tunon Gianyar 8-July-17

BALI HASH HOUSE HARRIERS 2

4th of July Run

Hari Merdeka Amerika Serikat

RUN #1328

DATE : 8 JULY 2017

RUN SITE : DEMAYU, TUNON UBUD, GIANYAR

START TIME : 4:00PM

Hare : PUSSY DELIVERY

GPS : 8°31’48.8″S 115°14’13.9″E

-8.530222, 115.237194

BHHH2 Run #1328 Demayu Tunon Gianyar 8-July-17


Google Maps Link